adres:

Internat LO im. Wł. Jagiełły

09-402 Płock

ul. 3-go Maja 6

telefon:

– portiernia: 24-364-59-34

– sekretariat: 24-364-59-33

– kierownik: 24-364-59-32