Regulamin internatu: Link

Wniosek o przyjęcie do internatu: PDF lub DOCX(Word)